Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Аксис България
Дентал ЕООД (наричано по-долу „Търговецът” или Аксис) и Потребителите на
интернет страница, намираща се на домейн https://www.nahila-bg.com(наричани
по-долу Клиент/и). Аксис България Дентал ЕООД e дружество, регистрирано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203337170, седалище и
адрес на – София ул. "Белмекен" №14А ап.офис А4, имейл адрес: office@mahila-
bg.com, телефон за връзка: +359 899 970 929. Кореспонденцията с Търговеца се
извършва на адрес: office@mahila-bg.com Настоящият документ съдържа
информация за дейността на  Търговеца и общите условия за извършване на
продажба на стоките, предоставяни от Търговеца. Потвърждаването на Общите
условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между
Клиента и Търговеца. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет
страницата https://www.mahila-bg.com по начин, който позволява неговото
съхраняване и възпроизвеждане. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи
условия преди да използвате интернет страницата https://www.mahila-bg.com.
I.ДЕФИНИЦИИ 1.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо
лице или друго правно образувание, което прави поръчка и сключва договор за
покупко-продажба от разстояние през https://www.mahila-bg.com или използва
различните функции на сайта. 1.2 Търговец/Продавач – Аксис България Дентал ЕООД –
дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с
ЕИК203337170 седалище и адрес на – София ул. "Белмекен" №14А ап.офис А4 Сайт –
електронния магазин, хостван на уеб адреса https://www.mahila-bg.com. 1.4.
Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между
Клиента и Търговеца, чрез който Клиентът заявява на Търговеца, през сайта,
желанието си за купуване на Стоки или Услуги. 1.5. Стока(-и) – всеки продукт,
находящи се на сайта, включително продукти, споменати в Поръчката, които се
предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор. 1.6. Договор –
представлява сключения от разстояние договор между Търговеца и Клиента за
покупко-продажба на Стоки чрез сайта, въз основа на и неразделна част от който
са настоящите общи условия. 1.7. Спецификации – всички характеристики и/или
описания на Стоките, така както са посочени в описанието им. 1.8. Търговски
съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни
канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.),
съдържащо обща информация, информация относно подобни или подходящи
продукти към купуваните, информация относно промоции или оферти. II.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА 2.1. За извършване на поръчка на Интернет страницата
https://www.mahila-bg.com не е необходимо регистрация и поддържане на профил
от Клиента. 2.2. Клиентите използват интерфейса на интернет страницата
https://www.mahila-bg.com за да сключват договори за покупко-продажба на
предлаганите от Търговеца стоки в електронния магазин. Договорът за покупко-
продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на
поръчката от Търговеца по указания в тези Общи условия начин. 2.3.
Информацията, чрез която се идентифицират Клиентите, които желаят да извършат
поръчка за доставка на стоки от Интернет страницата https://www.mahila-bg.com
включва три имена/фирмено наименование, ЕГН/ЕИК, адрес, телефон, имейл
адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно на
Търговеца. Относно защита на личните данни и правилата в тази връзка, моля да
се запознаете с нашата Политика за поверителност на личните данни – тук
…………………………… 2.4. За извършване на поръчка на стоки на Интернет
страницата https://www.mahila-bg.com е необходимо Клиентите да изберат
съответната стока и да я добавят в количката. Избраната стока се добавя в списъка
с покупки (кошница) чрез кликване върху бутона, изобразяващ количка за

пазаруване, разположен непосредствено до всеки продукт. Добавянето на нов
продукт към кошницата се извършва по указания начин. Може да направите
преглед на съдържанието на кошницата си, както и да коригирате информацията в
кошницата по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. 2.5. Всяка поръчка
съдържа информация за вида и количеството на избраната стока, цената на
стоката и цена за доставка (която включва и стойността на услугата наложен
платеж), както и обща сума за плащане. Всички цени са с включено ДДС. 2.6.
Поръчката се приключва и изпраща за изпълнение с натискане на бутона
„Направете поръчка“. За да се приключи поръчката  е необходимо Клиентите да
предоставят информацията по т.2.3. 2.7. За приключване и изпращане на
поръчката е необходимо също така Клиентът да изрази съгласие с настоящите
Общи условия. Съгласието с Общите условия се извършва чрез маркиране на чек
бокс с текст „Съгласявам се с Общите условия“. Ако не се маркира чек бокса с
текст „Съгласявам се с Общите условия“, поръчката не може да се изпрати за
изпълнение. 2.8. За да бъде изпратена поръчката за изпълнение е необходимо,
също така, Клиентът да изрази съгласието си с Политиката за поверителност на
личните данни. Изразяването на съгласието с Политиката за поверителност се
извършва чрез маркиране на чек бокс с текст „Съгласявам се с Политиката за
поверителност на личните данни“. Ако не се маркира чек бокса с текст
„Съгласявам се с Политиката за поверителност на личните данни“, поръчката не
може да се изпрати за изпълнение. 2.9. Търговецът обозначава задължителния или
доброволния характер на предоставяне на данните, необходими за изпълнение на
поръчката. Непредставянето на данните със задължителен характер може да
доведе до невъзможност за изпълнение на поръчката от Търговеца. 2.10. С
изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява
информацията за него да бъде обработвана от Търговеца по предвидения в тях
ред, както и при условията на Политиката за поверителност на личните данни на
Търговеца. 2.11. При попълване на данните за доставка Потребителят е длъжен да
предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми
от електронната форма на Търговеца данни. Потребителите носят отговорност за
това, че данните, които предоставят в процеса на извършване на поръчка, са
верни, пълни и точни. 2.12. След получаване на поръчката Търговецът изпраща
потвърждение за направената поръчка. Потвърждението се изпраща на имейл
адреса на Клиента. Независимо от това, Търговецът си запазва правото да се
свърже с Клиента на предоставения от него телефонен номер, за уточняване на
детайлите по поръчката и нейното изпълнение. 2.13. Търговецът не носи
отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил
неверни, непълни и/или неточни данни, включително, когато е посочил непълен
или неточен адрес за доставка или телефон за връзка. III.ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ 3.1.
Цените на стоките, предлагани в онлайн магазина, са посочените на интернет
страницата към момента на извършване на поръчката. Цените на стоките са в
български лева и включват ДДС. 3.2. Търговецът си запазва правото да променя по
всяко време и без уведомление цените на стоките, като промените няма да засягат
вече извършени и потвърдени от Търговеца поръчки. 3.3. Търговецът може да
предоставя отстъпки от цените на стоките съгласно българското законодателство
по правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки,
ще са посочени на мястото, където е показана отстъпката. 3.4. Плащането на
цената на поръчаните стоки се извършва при доставка на стоките, с наложен
платеж. 3.5.. Стойността на услугата за доставка, както и стойността на услугата
наложен платеж също се заплащат от потребителя за негова сметка. Търговецът си
запазва правото, при определени от него условия, които са изрично посочени на
Интернет страницата, да предлага безплатна доставка на стоки. IV. ДОСТАВКА 4.1.

Доставката на поръчаните стоки се осъществява само на територията на Република
България чрез куриерска фирма ЕКОНТ. Съгласявайки се с настоящите Общи
условия, Клиентът приема и се съгласява и с условията за доставка. Доставката се
извършва до посочения от Клиента адрес за доставка на територията на Република
България или до предпочитан от Клиента офис на куриерската фирма. В случай, че
поръчката е заявена до офис на Еконт/Еконтомат, клиентът разполага със срок от 5
работни дни от датата на доставка, за да я получи. 4.2. Доставката се извършва в
срок до 7 (работни) дни от датата на потвърждаването на поръчката. За пратки до
по-малки населени места, където куриерска фирма Еконт има конкретен седмичен
график за разнос, се спазва съответният график. Възможно е удължаване срока на
доставка поради временна липса на поръчан продукт или недостатъчната му
наличност за изпълнение на заявеното от Клиента количество, както и при обявени
извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи –
Аксис България Дентал ЕООД ще се свърже с Клиента с за допълнителни уточнения.
Възможно е да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което
може да е в резултат на технически проблеми, неблагоприятни метеорологични
условия, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
и други фактори. Препоръчваме да проследявате Вашата пратка по номера на
товарителницата, която получавате по имейл, след като пратката е предадена на
куриерска фирма Еконт. – Аксис България Дентал ЕООД не гарантира наличността на
стоките към момента на приключване на поръчката. – Аксис България Дентал ЕООД си
запазва правото да не достави част или всички поръчани продукти, както и да
забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само
поради  изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка
или телефон за връзка с клиент, при обявено извънредно положение или
извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява Клиента чрез
комуникация по телефон или имейл 4.3. Доставката се извършва лично на лицето,
изпратило поръчката или на всяко друго лице, което е на адреса за доставка и се е
съгласило да получи пратката. За осъществяване на правото на отказ от договора
или на замяна на поръчаната стока, Клиентите са длъжни да съхраняват
товарителницата и други документи, предадени им от куриера при доставката. V.
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 5.1.  Клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за
защита на потребителите, имат право да се откажат от договора, без да посочват
причина за това и без да дължат обезщетение или неустойка на Търговеца, в 14-
дневен срок, считано от датата получаване на поръчаната стока. 5.2. За да
упражнят правото си на отказ от договора по т.5.1, Клиентът трябва да уведоми
Търговеца  за решението си да се откаже от договора. За улеснение на
упражняване на правото на отказ, Търговецът предоставя възможност да бъде
изпратен по електронен път попълнен и подписан Стандартния формуляр за
упражняване правото на отказ от договора, който е публикуван на интернет
страницата – ……………….. Попълненият и подписан формуляр за отказ може да бъде
изпратен на имейл адрес …………………@mahila-bg.com, както и по куриер или чрез
Български пощи на адрес…………………………… 5.3. Клиентът може също така да изрази
желанието си да се  откаже от договора по т.5.1. чрез изявление в свободен текст,
изпратено на имейл адрес ……………….@mahila-bg.com, като изявлението може да се
изпрати и по куриер или чрез Български пощи на адрес ……………………..……………….
5.4. При отказ от договора, изразен по някой от описаните начини, Търговецът
изпраща на Клиента потвърждение за получаване на отказа. Потвърждението се
изпраща на предоставения от Клиента имейл адрес. 5.5. В случай на отказ от
получена стока Клиентът е длъжен да върне стоката на Търговеца. Връщането на
стоката трябва да се извърши в  14 дневен срок от датата на получаване на отказа
от Търговеца. Връщането на стоката се извършва по куриер, до следния

адрес………………………………….. Куриерските разходи във връзка с връщане на стоките
са за сметка на Клиента. Рискът от погиване на стоката се носи от Клиента до
получаване обратно на стоката от Търговеца. 5.6. Всички стоки, които Клиентите
желаят да върнат следва да бъдат с ненарушена търговска опаковка и пълна
комплектация. Търговецът не е длъжен да приеме върнати стоки с нарушена
търговска опаковка. 5.7. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми,
като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при
първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие
за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с
разходи за Клиента. Търговецът връща получената сума за стоката, за която е
упражнено право на отказ, в срок до 14 дни от датата, на която Клиентът е
уведомил Търговеца за отказа от договора, ако са налице нормативните
изисквания и са изпълнени съответните задължения и условия от Клиента. 5.8. Има
определени категории стоки, за които не се допуска упражняване право на отказ,
определени в Закона за защита потребителите, като, но не само стоки, които
поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на
годност или стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат
върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. VI.
РЕКЛАМАЦИИ 6.1. Клиентите имат право на рекламация за всяко несъответствие
на получената стока с договора за доставка, когато след доставката са открити
несъответствия с договора за продажба. При подаване на рекламация Клиентите,
които са потребители по смисъла на Закона за защита на  потребителите имат
правата по чл.113 – 115 от същия. 6.2. Клиентите имат право да предявят
рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или Търговецът е
предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. 6.3. При предявяване на
рекламацията на стока Клиентите могат да претендират възстановяване на
заплатената сума, замяна на доставената стока с друга, съответстваща на
договореното или за отбив от платената цена. 6.4. Рекламацията се подава
писмено на имейл адрес …………….@mahila-bg.com или по поща/куриер до  адреса
на управление на дружеството или на адреса на кореспонденция на Търговеца,
посочени в началото на тези Общи условия. При предявяване на рекламация,
Клиентите посочват предмета на рекламацията, предпочитания от тях начин за
удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната за
възстановяване сума, адрес, телефон и email за контакт. 6.5. При подаване на
рекламация, Клиентите задължително следва да приложат и документите, на
които се основава претенцията, а именно: касова бележка и фактура (ако има
издадени такива) или товарителницата за посочената стока; документи,
установяващи несъответствието на стоката с договореното и доказващи
претенцията на Потребителите по основание и размер (ако има такива). 6.6.
Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от
доставката на стоката. Срокът спира да тече през времето, необходимо за
постигане на споразумение между продавача и Клиента за решаване на спора. 6.7.
Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Клиентите се
изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на
рекламацията от регистъра и вида на стоката. 6.8. Когато Търговецът удовлетвори
рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра.
Търговецът предоставя задължително един екземпляр от акта за удовлетворяване
на рекламацията на Клиента. 6.9. При основателна рекламация Търговецът
привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един
месец, считано от предявяването на рекламацията от Клиента. След изтичане на
този срок, ако рекламацията не е удовлетворена от Търговеца, Клиентът има право
да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска

намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от Закона за
защита на потребителите. 6.10. Привеждането на потребителската стока в
съответствие с договора за продажба е безплатно за Клиентите. Те не дължат
разходи за експедиране на стоката. 6.11. Клиентите не могат да претендират за
възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато
Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на
един месец от предявяване на рекламацията от Клиента. VII. ПРАВА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 7.1. Правата на интелектуална собственост върху
всички материали и ресурси, разположени на интернет страницата
https://www.mahila-bg.com са обект на закрила по Закона за авторското право и
сродните права, принадлежат на Търговеца или на трето лице, преотстъпило
правото на ползване на Търговеца и не могат да бъдат използвани в нарушение на
действащото законодателство. 7.2. При неправомерно копиране или
възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата
на интелектуална собственост на Търговеца, той има право да претендира
обезщетение за претърпените вреди съгласно действащото законодателство. 7.3.
Клиентите не могат да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват,
разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси,
публикувани на интернет страницата https://www.mahila-bg.com. VIII.
ОТГОВОРНОСТ Ние  се стараем да поддържаме на сайта вярна, точна и актуална
информация за предлаганите стоки. Макар да спазваме строго спазва законовата
уредба на Република България, – Аксис България Дентал ЕООД не може да даде
гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация.  Не са
изключени грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки
фактори и – Аксис България Дентал ЕООД не носи отговорност в тази връзка.  – Аксис
България Дентал ЕООД не носи отговорност за каквито и да е последици и/или щети
породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа до сайта, както и с
възможността/невъзможността за използването му, в т.ч. и  информацията,
публикувана в него. В случай, че в сайта се съдържат каквито и да е препратки към
сайтове на трети лица, – Аксис България Дентал ЕООД не носи отговорност за
информацията, съдържаща се в тях, както и за защита на личната информация и
сигурността на подобни сайтове. IX.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ Моля,
прегледайте нашата Политиката за поверителност на личните данни, която следва
да се счита за част от настоящите условия и може да видите тук. X. Моля,
прегледайте политиката за използване на бисквитки, която следва да се счита за
част от настоящите условия и може да видите тук. XI.ФОРСМАЖОРНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА 11.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за
неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се
дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е
непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде
избегнато. 11.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното
събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че
прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е
евентуално претърпени вреди. XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, ЮРИСДИКЦИЯ 12.1.
Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. 12.2.
Евентуалните спорове, възникнали между страните, ще се разрешат по взаимно
съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред
компетентните български съдилища. Настоящите Общи условия влизат в сила от
……….2021 г. и са задължителни за всички клиенти на https://www.mahila-bg.com В
случай, че не приемате настоящите Общите условия, не следва да продължавате
да използвате този сайт за извършване на покупки от него. – Аксис България Дентал
ЕООД може да променя и допълва по всяко време настоящите Общи условия.

Промените влизат в сила от публикуването им на https://www.mahila-bg.com и
стават задължителни за всички потребители на сайта от момента на публикуването
им.

Последвайте ни в инстаграм